stepping relay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stepping relay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stepping relay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stepping relay.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stepping relay

  * kỹ thuật

  chuyển mạch bước

  chuyển mạch bước quay

  rơle bước

  rơle bước quay

  rơle nhiều vị trí

  rơle tác dụng từng nấc

  toán & tin:

  rơle bước nhảy

  điện tử & viễn thông:

  rơle bước nhẩy