stepping-stone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stepping-stone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stepping-stone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stepping-stone.

Từ điển Anh Việt

  • stepping-stone

    /'stepiɳstoun/

    * danh từ

    tảng đá giậm bước (để bước qua vũng lầy...)

    (nghĩa bóng) phương tiện; bàn đạp