step-by-step conveyor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

step-by-step conveyor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm step-by-step conveyor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của step-by-step conveyor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • step-by-step conveyor

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    băng tải (từng) bước