step-by-step control nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

step-by-step control nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm step-by-step control giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của step-by-step control.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • step-by-step control

  * kỹ thuật

  điều khiển từng bước

  điện lạnh:

  điều chỉnh theo bậc

  điều chỉnh theo cấp

  sự điều chỉnh theo bậc (theo cấp)

  toán & tin:

  điều chỉnh từng bước

  điện:

  sự điều khiển từng bước

  sự điều khiển từng nấc