sprinkler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sprinkler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sprinkler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sprinkler.

Từ điển Anh Việt

 • sprinkler

  /'spriɳklə/

  * danh từ

  bình tưới nước

  street sprinkler

  xe ô tô tưới đường

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sprinkler

  * kinh tế

  bơm vòi hoa sen

  thiết bị phun

  vòi phun

  * kỹ thuật

  bình phun

  bình tưới, bình phun

  súng phun

  thiết bị phun

  vòi phun nước

  điện:

  bình phun dập lửa

  đầu phun nước

  cơ khí & công trình:

  bộ phận tưới (phun)

  cái phun

  hóa học & vật liệu:

  máy tưới

  xây dựng:

  thiết bị phun (chủ yếu để rập tắt lửa)

  thiết bị phun nước

  thiết bị tưới nước

  xe phun nước

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sprinkler

  mechanical device that attaches to a garden hose for watering lawn or garden