skew line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

skew line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm skew line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của skew line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • skew line

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    dòng xiên