skew gear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

skew gear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm skew gear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của skew gear.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • skew gear

    * kỹ thuật

    bánh xe răng xoắn