selenium spectrum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selenium spectrum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selenium spectrum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selenium spectrum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selenium spectrum

    * kỹ thuật

    y học:

    quang phổ tế bào xelen