selenium cell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selenium cell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selenium cell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selenium cell.

Từ điển Anh Việt

 • selenium cell

  * danh từ

  pin selen (pin có chứa một mảnh selen dùng trong các thiết bị quang điện)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • selenium cell

  * kỹ thuật

  mắt điện

  pin selen

  điện:

  phần tử selen

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • selenium cell

  a photoelectric cell that uses a strip of selenium