selenium (se) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

selenium (se) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm selenium (se) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của selenium (se).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • selenium (se)

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    selen