savings ratio nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

savings ratio nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm savings ratio giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của savings ratio.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • savings ratio

  * kinh tế

  tỉ suất tiết kiệm

  tỷ lệ tiết kiệm

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  tỉ lệ tiết kiệm