saline soil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

saline soil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm saline soil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của saline soil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • saline soil

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đất mặn