rocket nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rocket nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rocket giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rocket.

Từ điển Anh Việt

 • rocket

  /'rɔkit/

  * danh từ

  (thực vật học) cải lông

  * danh từ

  pháo hoa, pháo sáng, pháo thăng thiên

  tên lửa, rôcket

  (từ lóng) lời quở trách

  (định ngữ) (thuộc) tên lửa; phản lực

  rocket range: bệ phóng tên lửa

  rocket site: vị trí phóng tên lửa

  rocket gun; rocket launcher: súng phóng tên lửa; bazôka

  rocket airplane: máy bay phản lực

  * động từ

  bắn tên lửa, bắn rôcket

  bay vụt lên (gà lôi đỏ...)

  lao lên như tên bắn (ngựa...)

  lên vùn vụt (giá cả)

Từ điển Anh Anh - Wordnet