retirement pension nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

retirement pension nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm retirement pension giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của retirement pension.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • retirement pension

  * kinh tế

  lương hưu

  tiền dưỡng lão

  tiền hưu bổng

  tiền hưu trí

Từ điển Anh Anh - Wordnet