reed relay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

reed relay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm reed relay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của reed relay.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • reed relay

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  rơle cần

  rơle cọng từ

  rơle lưỡi gà