punt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

punt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm punt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của punt.

Từ điển Anh Việt

 • punt

  /pʌnt/

  * danh từ

  thuyền đáy bằng, thuyền thúng (đẩy bằng sào)

  * ngoại động từ

  đẩy (thuyền thúng...) bằng sào

  chở bằng thuyền đáy bằng, chở bằng thuyền thúng

  * nội động từ

  đi bằng thuyền đáy bằng, đi bằng thuyền thúng

  * danh từ

  (thể dục,thể thao) cú đá bóng ném ở tay xuống chưa đụng đất

  * ngoại động từ

  (thể dục,thể thao) đá (bóng) ném ở tay xuống khi chưa đụng đất

  * nội động từ

  đặt tiền cược với nhà cái (đánh bài)

  (thông tục) đặc cược; đánh cá ngựa

  * danh từ

  nhà con (trong cuộc đánh bạc) ((cũng) punter)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • punt

  an open flat-bottomed boat used in shallow waters and propelled by a long pole

  (football) a kick in which the football is dropped from the hands and kicked before it touches the ground

  the punt traveled 50 yards

  punting is an important part of the game

  Synonyms: punting

  kick the ball

  propel with a pole

  pole barges on the river

  We went punting in Cambridge

  Synonyms: pole

  Similar:

  irish pound: formerly the basic unit of money in Ireland; equal to 100 pence

  Synonyms: Irish punt, pound

  bet on: place a bet on

  Which horse are you backing?

  I'm betting on the new horse

  Synonyms: back, gage, stake, game