punta arenas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

punta arenas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm punta arenas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của punta arenas.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • punta arenas

    a city in southern Chile on the Strait of Magellan; the southernmost city in the world

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).