printed form nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

printed form nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm printed form giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của printed form.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • printed form

  * kinh tế

  mẫu in sẵn

  phiếu, tờ in

  * kỹ thuật

  ấn phẩm

  dạng giấy in

  giấy mẫu in sẵn

  toán & tin:

  tài liệu in, ấn phẩm