predetermine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

predetermine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm predetermine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của predetermine.

Từ điển Anh Việt

 • predetermine

  /'pri:di'tə:min/

  * ngoại động từ

  định trước, quyết định trước

  thúc ép (ai... làm gì) trước

 • predetermine

  xác định trước, quyết định trước

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • predetermine

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  quyết định trước

  xác định trước

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • predetermine

  determine beforehand

  Similar:

  bias: cause to be biased