plastic flow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

plastic flow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm plastic flow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của plastic flow.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • plastic flow

  * kỹ thuật

  dòng chảy dẻo

  dòng dẻo

  sự chảy dẻo

  toán & tin:

  dòng chất dẻo

  xây dựng:

  thềm chảy