pine bluff nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pine bluff nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pine bluff giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pine bluff.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • pine bluff

    a town in southeast central Arkansas on the Arkansas River

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).