pigment sludge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pigment sludge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pigment sludge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pigment sludge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pigment sludge

    * kỹ thuật

    bùn nhuộm màu