password nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

password nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm password giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của password.

Từ điển Anh Việt

 • password

  /'pɑ:swə:d/

  * danh từ

  khẩu lệnh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • password

  * kinh tế

  mã khóa

  mật hiệu

  mật khẩu

  mật lệnh

  * kỹ thuật

  từ khóa

  từ nhận dạng

  toán & tin:

  mật khẩu

  mật khẩu, mật lệnh

  mật lệnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet