partially error controlled connections (pecc) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

partially error controlled connections (pecc) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm partially error controlled connections (pecc) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của partially error controlled connections (pecc).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • partially error controlled connections (pecc)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    các kết nối được sửa sai từng phần