ornamental panel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ornamental panel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ornamental panel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ornamental panel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ornamental panel

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    panô trang trí