ornamental gable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ornamental gable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ornamental gable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ornamental gable.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ornamental gable

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trán tường trang trí