oft nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

oft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm oft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của oft.

Từ điển Anh Việt

  • oft

    /ɔ:ft/

    * phó từ

    (từ cổ,nghĩa cổ) thường thường

    many a time and oft: luôn luôn, hằng

Từ điển Anh Anh - Wordnet