oftener nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

oftener nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm oftener giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của oftener.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • oftener

    more often or more frequently

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).