muzzy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

muzzy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm muzzy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của muzzy.

Từ điển Anh Việt

  • muzzy

    /'mʌzi/

    * tính từ

    mụ mẫm, ngây dại, trì độn

    say mèm

Từ điển Anh Anh - Wordnet