bleary nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bleary nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bleary giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bleary.

Từ điển Anh Việt

  • bleary

    /'bliəri/

    * tính từ

    mờ mắt

    lờ mờ

Từ điển Anh Anh - Wordnet