blurry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

blurry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm blurry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của blurry.

Từ điển Anh Việt

  • blurry

    xem blur

Từ điển Anh Anh - Wordnet