molest nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

molest nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm molest giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của molest.

Từ điển Anh Việt

  • molest

    /mou'lest/

    * ngoại động từ

    quấy rầy, quấy nhiễu, làm phiền

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) gạ gẫm (ai)

Từ điển Anh Anh - Wordnet