molestation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

molestation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm molestation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của molestation.

Từ điển Anh Việt

 • molestation

  /,moules'teiʃn/

  * danh từ

  sự quấy rầy, sự quấy nhiễu, sự làm phiền

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự gạ gẫm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • molestation

  the act of subjecting someone to unwanted or improper sexual advances or activity (especially women or children)

  Similar:

  harassment: the act of tormenting by continued persistent attacks and criticism