harassment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

harassment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm harassment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của harassment.

Từ điển Anh Việt

 • harassment

  /'hærəsmənt/

  * danh từ

  sự quấy rầy, sự phiền nhiễu; sự lo lắng ưu phiền

  sự quấy rối (quân địch)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • harassment

  a feeling of intense annoyance caused by being tormented

  so great was his harassment that he wanted to destroy his tormentors

  Synonyms: torment

  the act of tormenting by continued persistent attacks and criticism

  Synonyms: molestation