mitre nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mitre nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mitre giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mitre.

Từ điển Anh Việt

 • mitre

  /'maitə/ (miter) /'maitə/

  * danh từ

  mũ tế (của giám mục)

  nón ống khói lò sưởi

  mộng vuông góc (đồ gỗ)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • mitre

  * kỹ thuật

  ghép chéo góc

  mép vát

  sự vát 45 độ

  sự vát chéo

  cơ khí & công trình:

  chụp quay

  sự nghiêng 45o

  xây dựng:

  miter

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • mitre

  Similar:

  miter joint: joint that forms a corner; usually both sides are bevelled at a 45-degree angle to form a 90-degree corner

  Synonyms: mitre joint, miter

  miter: the surface of a beveled end of a piece where a miter joint is made

  he covered the miter with glue before making the joint

  miter: a liturgical headdress worn by bishops on formal occasions