married nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

married nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm married giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của married.

Từ điển Anh Việt

 • married

  /'mærid/

  * tính từ

  cưới, kết hôn, thành lập gia đình

  to get married: thành lập gia đình

  a newly married couple: một cặp vợ chồng mới cưới

  (thuộc) vợ chồng

  married life: đời sống vợ chồng

Từ điển Anh Anh - Wordnet