marital nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marital nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marital giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marital.

Từ điển Anh Việt

 • marital

  /mə'raitl/

  * tính từ

  (thuộc) chồng

  (thuộc) hôn nhân

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • marital

  of or relating to the state of marriage

  marital status

  marital fidelity

  married bliss

  Synonyms: matrimonial, married