marginal firm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marginal firm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marginal firm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marginal firm.

Từ điển Anh Việt

  • Marginal firm

    (Econ) Xuất biên?