magnate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

magnate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm magnate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của magnate.

Từ điển Anh Việt

 • magnate

  /'mægneit/

  * danh từ

  người có quyền thế lớn

  trùm tư bản

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • magnate

  * kinh tế

  tay cự phiệt

  trùm công thương

  vua công nghiệp

Từ điển Anh Anh - Wordnet