mogul nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mogul nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mogul giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mogul.

Từ điển Anh Việt

 • mogul

  * tính từ

  Mogul thuộc Mông-cổ

  * danh từ

  Mogul người Mông-cổ

  người có vai vế, người có thế lực

Từ điển Anh Anh - Wordnet