lathyrus hirsutus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lathyrus hirsutus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lathyrus hirsutus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lathyrus hirsutus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • lathyrus hirsutus

    Similar:

    singletary pea: a weak-stemmed winter annual native to Mediterranean region for long established in southern United States; cultivated as a cover and pasture crop

    Synonyms: Caley pea, rough pea, wild winterpea

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).