laboratory naphtha nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

laboratory naphtha nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm laboratory naphtha giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của laboratory naphtha.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • laboratory naphtha

    * kỹ thuật

    xăng tiêu chuẩn