jockey roller nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jockey roller nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jockey roller giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jockey roller.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • jockey roller

  * kỹ thuật

  bánh dẫn hướng

  bánh gạt

  con lăn căng

  puli căng