jockey pulley nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jockey pulley nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jockey pulley giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jockey pulley.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • jockey pulley

  * kỹ thuật

  bánh dẫn hướng

  bánh gạt

  puli căng

  puli dẫn