jeering nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jeering nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jeering giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jeering.

Từ điển Anh Việt

  • jeering

    * danh từ

    sự chế giễu, sự nhạo báng

Từ điển Anh Anh - Wordnet