flout nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flout nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flout giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flout.

Từ điển Anh Việt

 • flout

  /flout/

  * danh từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)

  hành động miệt thị; lời nói miệt thị; lời lăng nhục

  sự chế giễu; lời chế giễu, lời chê bai

  * động từ

  coi thường, miệt thị; lăng nhục

  to flout a person's advice: coi thường lời khuyên của ai

  to flout at somebody: miệt thị ai

  chế giễu, chế nhạo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • flout

  Similar:

  scoff: treat with contemptuous disregard

  flout the rules

  jeer: laugh at with contempt and derision

  The crowd jeered at the speaker

  Synonyms: scoff, barrack, gibe