scoff nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scoff nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scoff giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scoff.

Từ điển Anh Việt

 • scoff

  /skɔf/

  * danh từ

  lời chế giễu, lời đùa cợt

  người bị đem ra làm trò cười

  * nội động từ

  chế giễu, đùa cợt; phỉ báng

  * danh từ

  (từ lóng) thức ăn, bữa ăn

  * động từ

  (từ lóng) ngốn, hốc, ăn ngấu nghiến

Từ điển Anh Anh - Wordnet