scoffingly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scoffingly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scoffingly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scoffingly.

Từ điển Anh Việt

  • scoffingly

    /'skɔfiɳli/

    * phó từ

    chế giễu, đùa cợt; phỉ báng

Từ điển Anh Anh - Wordnet