derisive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

derisive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm derisive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của derisive.

Từ điển Anh Việt

 • derisive

  /di'raisiv/

  * tính từ

  chế nhạo, nhạo báng, chế giễu; làm trò cười

  a derisive laughter: nụ cười chế giễu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • derisive

  abusing vocally; expressing contempt or ridicule

  derisive laughter

  a jeering crowd

  her mocking smile

  taunting shouts of `coward' and `sissy'

  Synonyms: gibelike, jeering, mocking, taunting