isle of wight nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

isle of wight nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm isle of wight giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của isle of wight.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • isle of wight

    Similar:

    wight: an isle and county of southern England in the English Channel

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).